İnsan Kaynakları

İK Vizyonumuz,

Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek ekip üyeleri ile müşteri memnuniyeti odaklı bir yapı oluşturmak.

Politikamız,

POLİFORM METAL’de insan kaynakları politikaları iki önemli amacı hedeflemektedir.

Çalışanlarımızın sorumluluk alabilmelerini, talep edilen hizmetin eksiksiz ve hızlı bir şekilde teminini sağlayabilecek inisiyatif yetkisini kullanabilmeleri,

* Bireylerin kendilerini geliştirirken aynı zamanda ekip çalışmasına teşvik edilmeleri ve hedeflerine daha kısa sürede ulaşabilmelerini sağlamaktır. İzlediğimiz strateji doğrultusunda bireysel üretkenliğin yüksek olduğu, sürdürülebilir bir kalkınma yapısı için çalışmaktayız.


On-line Başvuru linklerine tıklayarak, mevcut iş ilanlarının detaylarını görebilir ve on-line başvuru yapabilirsiniz.
 
 

İnsan Kaynakları Formu için tıklayınız.